Infographic

วงล้อความรุนแรง

6 ตุลาคม, 2019

ดาวน์โหลดไฟล์

ภูเขาน้ำแข็ง

6 ตุลาคม, 2019

ดาวน์โหลดไฟล์

สถิติ ประเภทขนส่งสาธารณะที่พบเหตุคุกคามทางเพศ

6 ตุลาคม, 2019

ดาวน์โหลดไฟล์

สถิติ ลักษณะการคุกคามทางเพศ

6 ตุลาคม, 2019

ดาวน์โหลดไฟล์

สถิติ ผู้หญิงกับการถูกคุกคามทางเพศ

6 ตุลาคม, 2019

ดาวน์โหลดไฟล์