การประชุม การคัดกรองความเสี่ยงปํญหาความรุนแรง จังหวัดตาก

ทีมแผนงานสุขภาวะผู้หญิง ออกเดินทางสัญจรกันอีกครั้ง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับคนทำงานในประเด็นความรุนแรงทางเพศ

ครั้งนี้เราเดินทางกันไปที่จังหวัดตาก 23 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลหนองบัวใต้ จังหวัดตาก กับการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคัดกรองความเสี่ยงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พื้นที่อำเภอเมืองตาก” โดยมีคนทำงานและอาสาสมัครจาก 11 อปท. ของตาก เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

ทางทีมแผนงานฯ ต้องขอขอบคุณเทศบาลหนองบัวใต้ ที่ช่วยประสานงานและจัดหาสถานที่ในการจัดการอบรม ขอบคุณตัวแทนจากแต่ละชุมชนที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ และท้ายที่สุดขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และนี่คือภาพบางส่วนของกิจกรรม