กิจกรรมการอบรม “การปรึกษาในภาวะวิกฤตสำหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

เมื่อวันที่ 8-11 มิถุนายน ที่ผ่านมา แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา ร่วมกับ Graduate Studies in Psychology, Rollins College. USA จัดกิจกรรมการอบรม “การปรึกษาในภาวะวิกฤตสำหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว” ขึ้นที่บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม

โดยวิทยากร ดร.แคธรีน นอร์ธเวอร์ธี่ อาจารย์และนักจิตวิทยาการศึกษา จาก Rollins College ใช้กระบวนการอบรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและมีโอกาสฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพกรณีความรุนแรงในครอบครัว

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้ปฏิบัติงานให้การปรึกษาประเด็นความรุนแรงในครอบครัวที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ” ที่จัดโดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯมาแล้ว

กิจกรรมครั้งนี้ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)